Landschaft

Donnerstag, Februar 07, 2013

 

0827
CDN
Creston
Labatt Columbia Brewery
@LEO (D)
0934
CDN

Moosehead-saint.john-(alpine)
@LEO (D)
1157
USA

Coors
@LEO (D)
1165
USA

Latrobe
@LEO (D)
2062
USA

Great Divide Brewing
@Wietze
2084
USA
Cave Creek
Black Mountain Brewing Co
@Wietze @Zaimi (D)
2162

Negotin ??? evtl. Wein

@Niebel
1793
CDN

Alpine Beer 
@KKF
2317
CZ
Modrice
Modricky Korek Promotion cap
@Zaimi
2321
CZ
Modrice
Modricky Korek Promotion cap
@Zaimi
   
2016
CZ
Not used for bottling
Subeko Korek
@Wietze
2318
CZ
Modrice
Modricky Korek Promotion cap
@Zaimi
2333
RO

Bergenbier (viele Farben)
@roland